Prohlášení o ochraně dat

1. Ochrana dat v kostce

obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled toho, co se děje s vašimi osobními údaji při návštěvě našeho webu.
Osobní údaje jsou veškeré údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni.
Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů pod tímto textem.

Sběr dat na našem webu

Kdo je zodpovědný za sběr dat na tomto webu?

Zpracování údajů na tomto webu je prováděno provozovatelem webu. Jeho kontaktní údaje najdete v sekci Impresum tohoto webu.

Shromažďujeme vaše údaje?

Vaše data jsou shromažďována v okamžiku, kdy nám je poskytnete. Mohou to být například data, která zadáte do kontaktního formuláře. Další data jsou automaticky zaznamenávána našimi systémy IT při návštěvě webu. Jedná se hlavně o technická data (např.použitý internetový prohlížeč, operační systém nebo doba zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na náš web.

K čemu využíváme vaše údaje?

Některá data jsou shromažďována, aby byla zajištěna bezchybnost webových stránek. K analýze vašeho uživatelského chování lze použít další data.

Jaká máte práva ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně dostávat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte další dotazy týkající se ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v části Impresum. Máte také právo podat stížnost u příslušného regulačního a dozorového orgánu

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek lze statisticky vyhodnotit vaše chování při procházení. Děje se to hlavně pomocí cookies a takzvaných analytických programů. Vaše chování při procházení je obvykle analyzováno anonymně; chování při surfování nelze vysledovat zpět k vám. Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit pomocí nepoužívání určitých nástrojů. Podrobné informace o tom naleznete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů. Proti této analýze můžete vznést námitky. O možnostech námitky vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Obecné informace a povinné informace k ochraně dat

Provozovatelé tohoto webu berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.
Při použití totoho webu, shromažďují se různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, které údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje. Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.
Informace k odpovědnému orgánu
Odpovědným orgánem pro zpracování údajů na tomto webu je:
SimplyFIT Plus s.r.o.
Kurzova 2222/16
155 00 Praha 5 – Stodůlky
Clever Fitness s.r.o. je držitelem fit + licence pro Českou republiku a Slovensko udělenou společnosti fit + Deutschland Master GmbH
Jednatelé: Zuzana Nagy, Jan Pošvář
Email: info@fitplus-club.cz

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a způsobech zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačuje nám neformální e-mail. Zákonnost zpracování údajů prováděného před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

Právo na odvolání k regulačnímu orgánu dozoru

V případě porušení zákona o ochraně údajů má dotyčná osoba právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem pro otázky ochrany údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Další informace k ochraně osobních údajů naleznete na webu https://www.uoou.cz/.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na automatické předání údajů, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy, vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno, pouze pokud je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL / TLS

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám zasíláte jako provozovatel stránek, používá tento web SSL nebo. šifrování TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.
Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje být údaje, které nám předáváte, přístupné pro třetí strany.

Informace, blokování, mazání

V rámci příslušných právních ustanovení máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte další dotazy týkající se osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené části Impresum tohoto webu.

Odmítnutí reklamních sdělení (email)

Tímto vznášíme námitky proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti tisku pro zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou nevyžádané e-maily.

3. Sběr dat na našem webu

Soubory cookie

Některé webové stránky používají takzvané cookies. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a ve vašem prohlížeči. Většina cookies, které používáme, jsou takzvané „relační cookies“. Po vaší návštěvě jsou automaticky smazány. Ostatní soubory cookie zůstanou uloženy ve vašem zařízení, dokud je nevymažete. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie, a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie v určitých případech nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud deaktivujete cookies, může být funkčnost tohoto webu omezena. Cookies, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k zajištění určitých funkcí, které požadujete (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou uloženy další soubory cookie (např. Soubory cookie pro analýzu vašeho chování při procházení), bude s nimi v tomto prohlášení o ochraně údajů zacházeno samostatně.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto jsou:

  • typ a verze prohlížeče použitý operační systém,
  • referenční URL,
  • název hostitele přistupujícího počítače,
  • čas požadavku serveru,
  • IP adresa.

Tato data nebudou sloučena s jinými zdroji dat. Základem pro zpracování údajů je čl.6 odst.1 písm. F) GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření..

Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete dotazy pomocí kontaktního formuláře, budou vaše údaje z dotazníkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste zde uvedli, uloženy pro účely zpracování žádosti a pro případ následných dotazů. Bez vašeho souhlasu tyto údaje nepředáváme. Zpracování údajů zadaných v kontaktním formuláři probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačuje nám neformální e-mail. Zákonnost operací zpracování údajů prováděných před zrušením zůstává zrušením nedotčena. Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, s námi zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, odvolání vašeho souhlasu s ukládáním nebo účel uložení dat již nebude platit (např. po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčena.

Registrace na tomto webu

Můžete se zaregistrovat na našem webu, abyste na něm mohli používat rošířené funkce. Údaje zadané pro tento účel používáme pouze za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Musí být uvedeny úplné povinné údaje požadované při registraci. Jinak registraci zamítneme. Při důležitých změnách, například v rozsahu nabídky nebo při technicky nezbytných změnách, vás budeme takto informovat pomocí e-mailové adresy uvedené při registraci. Zpracování údajů zadaných během registrace je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačuje nám neformální e-mail. Zákonnost zpracování údajů, které již proběhlo, zůstává zrušením nedotčena. Údaje zaznamenané během registrace budeme ukládat, pokud jste registrováni na našich webových stránkách, a poté budou odstraněny. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Funkce komentáře na tomto webu

U funkce komentáře na této stránce se kromě vašeho komentáře uloží také informace o čase vytvoření komentáře, vaše e-mailová adresa a pokud nezveřejňujete anonymně, zvolené uživatelské jméno.

Uložení IP adresy

Naše funkce komentářů ukládá IP adresy uživatelů, kteří píší komentáře. Jelikož nekontrolujeme komentáře na našem webu před jejich aktivací, potřebujeme tato data, abychom mohli v případě porušení zákona, jako jsou urážky nebo propaganda, podniknout kroky proti autorovi.

Přihlaste se k odběru komentářů

Jako uživatel webu se můžete po registraci přihlásit k odběru komentářů. Obdržíte potvrzovací e-mail ke kontrole, zda jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy. Z této funkce se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu v informačních e-mailech. V takovém případě budou údaje zadané při přihlášení k odběru komentářů smazány; Pokud jste nám však tyto údaje přenesli pro jiné účely a jinde (např. předplatné bulletinu), zůstanou u nás.

Doba uložení komentářů

Komentáře a související údaje (např. IP adresa) se ukládají a zůstávají na naší webové stránce, dokud nebude komentovaný obsah zcela smazán nebo dokud nebudou komentáře odstraněny z právních důvodů (např. Urážlivé komentáře).

Právní podklad

Komentáře se ukládají na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačuje nám neformální e-mail. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává zrušením nedotčena.

Analytické nástroje a reklama

Statistiky WordPress

Tento web používá analytický nástroj „Statistiky WordPress“ ke statistickému vyhodnocení přístupu návštěvníků. Poskytovatelem je Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.
Statistiky WordPress používají soubory cookie, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu používání webových stránek. Informace generované soubory cookie o používání našich webových stránek jsou uloženy na serverech v USA. Vaše IP adresa bude po zpracování a před uložením anonymizována.
Soubory „Statistiky WordPress“ zůstanou ve vašem zařízení, dokud je nevymažete.
Soubory cookie „WordPress Stats“ se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR.
Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na anonymní analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i jejich reklamy.
Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie, a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie v určitých případech nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Deaktivace cookies může omezit funkčnost našich webových stránek.
Proti shromažďování a používání vašich údajů do budoucna můžete vznést námitku nastavením opt-out cookie ve vašem prohlížeči kliknutím na tento odkaz: https://www.quantcast.com/opt-out/.
Pokud odstraníte soubory cookie ve svém počítači, budete muset znovu nastavit soubor cookie pro odhlášení.

Pluginy a nástroje

YouTube

Naše webové stránky používají doplňky z YouTube provozované společností Google. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavených zásuvným modulem YouTube, bude navázáno připojení k serverům YouTube. Server YouTube je informován, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, povolíte YouTube přiřadit vaše chování při procházení přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube. YouTube je používán v zájmu přitažlivé prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Další informace o zacházení s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně údajů YouTube na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Webová písma Google

Tato stránka používá pro jednotné zobrazení písem tzv. webová písma, která poskytuje Google. Když vyvoláte stránku, načte váš prohlížeč požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazoval texty a písma. Z tohoto důvodu se prohlížeč, který používáte, musí připojit k serverům Google. Díky tomu společnost Google pozná, že na náš web byl přistupován prostřednictvím vaší IP adresy. Používání Google Web Fonts probíhá v zájmu jednotné a atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, bude váš počítač používat standardní písmo. Další informace o Google Web Fonts najdete na https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google mapy

Tato stránka používá mapovou službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Abyste mohli používat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Poskytovatel tohoto webu nemá žádný vliv na tento přenos dat. Používání Google Maps je v zájmu přitažlivé prezentace našich online nabídek a aby bylo snadné najít místa, která jsme označili na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Další informace o zacházení s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.