fit+ dispunuje centrální správou členů, a to nezávisle na umístění studia. Tato centrála zároveň zodpoví veškeré Tvé dotazy ke členství, smlouvě, zúčtování, upomínkách nebo inkasu.

Většinu dotazů lze vyřešit online: